WORKSHOPS

Maandag 27 januari 2020

Programma Workshops

Aanmelding vanaf 9u30

Workshop Keuze 1

Doelgroep: Spoed VPK

(Max. 60 deelnemers, 20 per groep 3 x 2u per thema)


EKG Interpretaties

Dr. R. Beckers, UZ Brussel

Dr. M. Vanden Eede, UZ Antwerpen


Deadly ECG-patterns in the ED:
De gemiddelde spoed ziet ongeveer meer dan 100 patiënten per dag en een vaak routine uitgevoerd onderzoek is het ECG.
Daarom is het belangrijk om enkele niet te missen ECG-patronen snel te kunnen herkennen.
Deze voornamelijk praktische workshop in ECG-interpretatie is bedoeld om uw kennis en vaardigheden te verbeteren bij het detecteren van niet te missen ECG diagnoses.

Ultrasound

Stijn Verstraete

Johan De Knock


Ultrasound guidance for appropriate procedures:

  • Plaatsen infuus
  • FAST 

Interpretatie RX en BGW

Dr. Bart Massaer,
AZ Maria Middelares

Urgentiearts - anesthesist

Raak ook jij aan het hyperventileren telkens men je een arterieel bloedgasje voorlegt? 
Of brengt de aversie je onbewust in carbonarcose?
Kan je dat groenhoutfractuurtje maar niet terugvinden in het bos van Rx-opnames?
En stokt je ademhaling nog steeds wanneer je terugdenkt aan de pneumothorax die je niet had opgemerkt?
Dan hebben wij voor jou de remedie klaar, want in een interactieve voordracht loodsen we je, aan de hand van reële casussen, door de mysterieuze wereld van bloedgasjes en beeldvorming!

Workshop Keuze 2

Doelgroep: Startende en gevorderde TriageVPK met nood aan basis en/of opfrissing

(Max. 30 deelnemers, 4u durende Workshop waarvan 1u opgesplitst in 2 groepen van 15 voor casuïstiek ESI of MTS)

* Kies bij inschrijving reeds voor verdere casuïstiek over ESI of MTS


Triage op de spoedgevallendienst


Lesgevers:

Philippe Fortain

Jeroen Deconinck

Steve D'hoker

Wim Truyens

Lars Smout

Prof. dr. Jochen Bergs

Vier uur durende interactieve workshop over Triage op Spoedgevallendienst waarbij theorie en casuïstiek met elkaar wordt afgewisseld. 

Zowel de theorie van de Emergency Severity Index (ESI) als de Manchester Triage Score (MTS) komt aan bod. Nadien wordt er opgesplitst in een groep ESI en een groep MTS voor toegepaste casuïstiek en verdere verdieping.

Het laatste uur worden beide systemen met elkaar vergeleken om zowel de pro's en con's van beiden te bekijken. Ook verdere uitdagingen in de toekomst van Triage op de spoedgevallendienst worden bediscussieerd. 

Workshop Keuze 3

Doelgroep: MUG-PIT VPK, Spoed VPK, Ambulancier

(Max. 40 deelnemers, 20 per groep 2 x 2u per thema)


Table Top Rampoefening

Prof Dr Marc Sabbe 

UZ Leuven


Dimitri De Fré 

Rampencoördinator UZ Leuven

"Liever aan tafel, dan in de realiteit"


SITREP

Michel van Geert

Federaal gezondheidsinspecteur Oost -en West Vlaanderen
Meer info wordt verwacht...

Workshop Keuze 4 

Doelgroep: Startende of gevorderde PIT-verpleegkundige en Ambulancier

(Max. 25 deelnemers, waarvan 20 VPK en 5 Ambulanciers, 8u durende Workshop)

* Meerprijs (zie Bijdrage Deelname), max. 2 inschrijvingen per spoedgevallendienst


Introductie "Advanced Pre-hospital Care"


Tom Schmitte

Ontwikkeltrainer APC, PIVO 


Reeds lange tijd bestaat het besef dat het prehospitaal inzetten van gecombineerde teams van hulpverlener/ambulanciers en verpleegkundigen, de kwaliteit van de hulpverlening positief beïnvloedt. Historisch bestonden er al een aantal diensten die zulke teams inzetten. Ruim 10 jaar geleden werd dit geofficialiseerd met de start van het PIT-project. Ondertussen is het PIT een officieel middel geworden in de DGH en zijn er plannen om dit middel verder uit te rollen over het grondgebied. Naast de officiële PIT ambulances zien we overal ten lande initiatieven ontstaan waarin ambulancediensten gecombineerde teams van ambulanciers en verpleegkundigen inzetten. Het lijkt er dus op dat zij een steeds belangrijkere rol zullen gaan opnemen in de prehospitaalzorg.

Tot op heden ontbrak het echter aan een opleiding die verpleegkundigen en ambulanciers specifiek voorbereidt op deze prehospitaal taak. Bovendien zien we jammer genoeg dat de gespecialiseerde opleidingen binnenkort verdwijnen. Daarom heeft het PIVO Vlaams Brabant het initiatief genomen om een opleiding te ontwikkelen die zich specifiek richt tot PIT teams (of gelijkaardig). Dit initiatief wordt ondersteund door beroepsvereniging VVVS.

Tijdens de eerste dag van het VVVS symposium krijgen jullie de gelegenheid om kennis te maken met deze opleiding. Je krijgt een uitgebreide toelichting over het opzet, de structuur en inhoud van de opleiding. Daarnaast laten we jullie enkele realistische en uitdagende scenario's doorlopen. Er wordt gewerkt rond vier grote thema's: Non-trauma, Cardiologie/Reanimatie, Trauma en Kind/Verloskunde. Deze dag wordt begeleid door ervaren instructeurs die allen prehospitaal ervaring hebben en/of expertise in een bepaald vakgebied bezitten.

Praktisch

Je wordt verwacht in uniform en je mag gebruik maken van de staande orders en procedures van je eigen dienst. Je mag ook gebruik maken van de uitruktas of interventiekoffer van je eigen dienst. Hiervoor ben je dan zelf verantwoordelijk. Dat betekent dat de organisatie niet verantwoordelijk is voor diefstal, verlies of beschadiging en er is geen compensatie voorzien voor het aanvullen of vervangen van eventueel gebruikte materialen. Er worden echter voldoende materialen voorzien voor wie niet in de gelegenheid is om een eigen tas of koffer mee te brengen.

Workshops door Firma's

Gratis en vrijblijvend van 11-14u door onze standhouders


Doczero Playground
Maak kennis met het compleet aanbod e-learningmodules acute zorg van Doczero.
Naast de kernthema's Life Support, handelingen acute zorg, trauma vaardigheden, medische kennis, communicatie en klinisch redeneren, presenteert Doczero haar nieuwste e-learningmodule: 'ECG-interpretatie'.

Meer informatie: www.doczero.com   

"Gebruik Defibrillator"

"Klinische principes van de intra-ossale toegangsweg:

Praktijksessie voor de humerale toegang en insertie bij de pediatrische patiënt."

"Gebruik ALAR neussensor en 
NIV masker AF541"

"Bleeding Control"

Axess Vision: 

De flexibele bronchoscoop voor eenmalig gebruik

"New products"

Planning Workshops

Bijdrage Deelname en Inschrijven?